Společnost InterLogic s.r.o. poskytuje svým zákazníkům v prostorách kavárny Internet Café InterLogic přístup k počítačům připojených do sítì Internet. Tato služba je zákazníkùm poskytována za úplatu podle platného ceníku. Počítače jsou vybaveny operaččním systémem Windows a dalším programovým vybavením. Společnost InterLogic s.r.o. si vyhrazuje právo měnit konfiguraci a rozsah tohoto programového vybavení.

Zákazník má právo používat programové vybavení nainstalované na počítačích během otevírací doby. Zákazník nesmí instalovat na počítačích žádné programové vybavení, ani měnit programové vybavení nebo nastavení programového vybavení, které je na počítačích instalováno. Zákazník nesmí zanášet do počítačů nebo jejich prostřednictvím do sítě Internet počítačové viry a podobné algoritmy. Zákazník nesmí žádnou formou přispívat k šíření právně napadnutelných informací pomocí sítě Internet. Zákazník nesmí zneužívat systém pro neoprávněný přístup k cizím informačním zdrojùm, včetně lokální počítačové sítě Internet Café InterLogic. InterLogic s.r.o. není zodpovědná za obsah informační nabídky jiných subjektù.

InterLogic s.r.o. nenese v žádném případě zodpovědnost za funkčnost telekomunikačních okruhù nebo přístupnost částí sítě Internet mimo lokální síť a za obsah informací uveřejňovaných prostřednictvím sítě Internet

Zpět.