Počátky budování internetu lze najít v první polovinì 70. let. Na počátku stála tehdejší studená válka. Američtí vojenští odborníci se snžili vyvinout prostředek, který by dokázal zajistit nepřetržité spojení mezi velmi vzdálenými velitelskými stanovišti. Bylo zapotřebí zajistit bezproblémový chod celého systému i při poškození některé větve nebo dokonce rozsáhlé části sítě. Odborníci tedy postavili komunikaci přímo na spojení mezi jednotlivými počítači a nikoliv mezi počítačem a vyhrazeným serverem. Všechny počítače připojené do takovéto sítě se staly rovnocené. Právě to zajistilo životaschopnost sítě. Vývoj pokračoval nejen v letech 70., ale i 80.